سینما شهر
سینما دهناد دهدشت

سینما دهناد دهدشت

معرفی سینما دهناد دهدشت

بلوار سپاه - چهارراه سینما

درجه کیفی
درجه‌یک
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
370 نفر

آدرس

بلوار سپاه - چهارراه سینما