سینما شهر
پردیس سینمایی کیهان آبادان پردیس سینمایی کیهان آبادان

پردیس سینمایی کیهان آبادان

معرفی پردیس سینمایی کیهان آبادان

آبادان چهارراه احمد آباد سینما کیهان - ایستگاه تاکسی احمداباد

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
468 نفر

آدرس

آبادان چهارراه احمد آباد سینما کیهان - ایستگاه تاکسی احمداباد