سینما شهر
سینما نخل خرمشهر سینما نخل خرمشهر

سینما نخل خرمشهر

معرفی سینما نخل خرمشهر

این سینما در سال 1382 با دو سالن افتتاح شد .

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن

آدرس

پل جدید (جهان آرا)، خیابان فردوسی