سینما شهر
سینما مهر و ماه شوشتر سینما مهر و ماه شوشتر

سینما مهر و ماه شوشتر

معرفی سینما مهر و ماه شوشتر

این سینما در اردیبهشت ماه سال 1396 افتتاح گردیده است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
279 نفر

آدرس

کوی نیرو، خیابان طلاب