سینما شهر
سینما مهر آبادان سینما مهر آبادان

سینما مهر آبادان

معرفی سینما مهر آبادان

این سالن که متعلق به اداره ارشاد آبادان بوده پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ به عنوان سینما تأسیس شده‌است.

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

ابتدای بلوار دبستان