سینما شهر
سینما ساحل اهواز سینما ساحل اهواز

سینما ساحل اهواز

معرفی سینما ساحل اهواز

اولین سینما در اهواز در سال 1318 تاسیس شد. سینمایی که امروز نام ساحل را بر خود دارد. این سینما توسط شخصی به نام حسامیان تاسیس شد. سینما میهن با ظرفیت 800 صندلی دارای دو سالن تابستانی و زمستانی بود. این سینما در سال 1340 جهت بازسازی تخریب شد و در سال 1341 با نام جدید سینما ساحل و با پخش فیلم شکوه علفزار کار خود را آغاز کرد. این سینما بعد از انقلاب اسلامی در اختیار بنیاد مستضعفان قرار داده شد و بنیاد مذکور نام آن را به صحرا تغییر داد و در آن به نمایش فیلم پرداخت. سینما صحرا در سال 1376 برای بار دوم تخریب شد و پس از بازسازی دوباره نام ساحل را برگزید .

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

میدان شهدا - ایستگاه اتوبوس باغ معین