سینما شهر
سینما اکسین اهواز سینما اکسین اهواز

سینما اکسین اهواز

معرفی سینما اکسین اهواز

مجهزترین سینمای اهواز در سال 1347 توسط فهیمی پور تاسیس شد . این سینما دارای یک سالن اصلی و دو بالکن با ظرفیت 926 نفر می باشد. در زمان جنگ از این سینما به عنوان انبار کالا و مواد غذایی استفاده می شد. یک بار نیز گلوله توپ در نزدیکی پارکینگ آن اصابت نمود و باعث شهادت یکی از کارکنان آن شد. این سینما به آفریقا و سپس به نام اولیه خود سینما اکسین تغییر نام داد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
926 نفر

آدرس

خیابان شریعتی نبش کافی - ایستگاه اتوبوس فاز یک، ایستگاه اتوبوس فاز دو، ایستگاه اتوبوس آخر آسفالت، ایستگاه اتوبوس زیباشهر