سینما شهر
سینما آفتاب بهبهان سینما آفتاب بهبهان

سینما آفتاب بهبهان

معرفی سینما آفتاب بهبهان

خوزستان ، بهبهان ، خیابان شهید نهایی ، مجتمع تجاری آفتاب ، طبقه دوم

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
294 نفر

آدرس

خوزستان ، بهبهان ، خیابان شهید نهایی ، مجتمع تجاری آفتاب ، طبقه دوم