سینما شهر
سینما وحدت تربت جام

سینما وحدت تربت جام

معرفی سینما وحدت تربت جام

میدان ولیعصر - سینما وحدت

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
232 نفر
نوع نمایشگر
ویدئو پروژکتور

آدرس

میدان ولیعصر - سینما وحدت