سینما شهر
سینما قدس تایباد سینما قدس تایباد

سینما قدس تایباد

معرفی سینما قدس تایباد

این سینما پس از انقلاب گشایش یافت و از سال 92 وارد پروسه بازسازی شداین سینما و پس از آن سال 96 مجددا بازگشایی گردید.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
216 نفر

آدرس

بلوار شریعتی، روبروی فرمانداری - ایستگاه اتوبوس مخابرات