سینما شهر
سینما آزادی کرمانشاه سینما آزادی کرمانشاه

سینما آزادی کرمانشاه

معرفی سینما آزادی کرمانشاه

سینما آزادی (که پیش از انقلاب به نام سینما شهر فرنگ شناخته می‌شد) نام یک سینما در شهر کرمانشاه است. سینما آزادی کرمانشاه در سال ۱۳۵۴ با یک سالن نمایش فیلم به گنجایش ۱۰۸۵ صندلی با نام سینما شهر فرنگ شروع به فعالیت نمود. این سینما در جریان انقلاب ۱۳۵۷ چندین بار از سوی گروه‌های افراطی مورد حمله قرار گرفت و پس از انقلاب برای مدتی تعطیل شد. پس از انقلاب نام این سینما به سینما آزادی تغییر داده‌شد. در سال ۱۳۸۷ سینماهای کرمانشاه به طور عمومی اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل شدند. در این میان سینما آزادی نیز تعطیل شد. با این حال پس از مدتی عملیات نوسازی و تجهیز آن آغاز شده . سینما آزادی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به طور رسمی بازگشایی شد. علاقمندان به سینما لطفا به ساعت سانس توجه فرمایید و قبل از آغاز سانس در سینما حضور بهم رسانید.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
1,085 نفر

آدرس

خیابان اشرفی اصفهانی - ایستگاه اتوبوس شهرفرنگ