سینما شهر
سینما قدس سیرجان سینما قدس سیرجان

سینما قدس سیرجان

معرفی سینما قدس سیرجان

سینما قدس سیرجان در سال 1394 تاسیس شد و این سینما پس از بازسازی و نوسازی در سال 1396 مجددا با ظرفیت 480 صندلی بازگشایی شد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
300 نفر

آدرس

خیابان شریعتی، خیابان خیام