سینما شهر
سینما شهید مداحی پور جیرفت

سینما شهید مداحی پور جیرفت

معرفی سینما شهید مداحی پور جیرفت

این سینما در تاریخ 1392 شروع به فعالیت کرده است و دارای یک سالن با ظرفیت 210 صندلی می­ باشد که در سال 1402 بع کمکم موسسه سینماشهر تجهیز و دوباره راه اندازی گردید.

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

جاده جیرفت - کرمان، میدان انقلاب