سینما شهر
سینما شهر تماشا کرمان سینما شهر تماشا کرمان

سینما شهر تماشا کرمان

معرفی سینما شهر تماشا کرمان

در سال 1350 سینمای دیگری در اولین مجموعه مسکونی دولتی کرمان به نام «شهرتماشا» ساخته شد. در سینما شهر تماشا دو سالن وجود داشت که طبقه پایین سقف دار و بالا تابستانی بود.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
439 نفر

آدرس

میدان شورا