سینما شهر
سینما آسیا کرمان سینما آسیا کرمان

سینما آسیا کرمان

معرفی سینما آسیا کرمان

خیابان شهید بهشتی چهارراه سمیه - چهارراه سمیه (طهماسب آباد)

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
464 نفر

آدرس

خیابان شهید بهشتی چهارراه سمیه - چهارراه سمیه (طهماسب آباد)