سینما شهر
سینماشهر ریحانشهر

سینماشهر ریحانشهر

معرفی سینماشهر ریحانشهر

این سینما بعد از 40 سال در سال 1401 توسط شهرداری بازسازی و افتتاح گردیده است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
223 نفر
نوع نمایشگر
ویدئو پروژکتور

آدرس

بلوار امام خمینی - جنب میدان قدس