سینما شهر
پردیس سینمایی سپاهان اصفهان پردیس سینمایی سپاهان اصفهان

پردیس سینمایی سپاهان اصفهان

معرفی پردیس سینمایی سپاهان اصفهان

این سینما، تئاتر در کوچه سپاهان که مشرف به خیابان چهار باغ عباسی می‌باشد، قرار گرفته است. تاریخ ساخت آن به سال ۱۳۴۰ برمی‌گردد. این سینما توسط جناب آقای صدری (پسر عموی ارحام صدر) احداث گردیده است این سینما در سال 1369 مجدد بازگشایی شد و در سال 1395 سالن دوم این سینما با ظرفیت 40 صندلی افتتاح گردید سینما سپاهان در حال حاضر تحت مدیریت موسسه بهمن سبز اداره می گردد .

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
650 نفر

آدرس

خیابان چهارباغ عباسی، کوچه سپاهان - ایستگاه مترو امام حسین، ایستگاه اتوبوس طیب شمس آبادی