سینما شهر
مجتمع فرشچیان اصفهان

مجتمع فرشچیان اصفهان

معرفی مجتمع فرشچیان اصفهان

پل آذر - ابتدای خیابان توحید شمالی - مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
374 نفر
نوع نمایشگر
ویدئو پروژکتور

آدرس

پل آذر - ابتدای خیابان توحید شمالی - مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان