سینما شهر
سینما یاسمن شاهین شهر سینما یاسمن شاهین شهر

سینما یاسمن شاهین شهر

معرفی سینما یاسمن شاهین شهر

این سینما در سال 1374 تاسیس و در سال 1389 توسط موسسه بهمن سبز با 320 صندلی مجدد بازسازی گردید. همچنین در سال 1396 سالن دوم این سینما با ظرفیت 42 صندلی مورد بهره برداری قرار گرفت.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
362 نفر

آدرس

میدان فاطمیه (فلکه شهرداری) - ایستگاه اتوبوس برای تمام خطوط