سینما شهر
سینما مهر گلدشت سینما مهر گلدشت

سینما مهر گلدشت

معرفی سینما مهر گلدشت

گلدشت بلوار امام خمینی ابتدای بلوار ابوذر جنب نمایندگی سایپا

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
232 نفر

آدرس

گلدشت بلوار امام خمینی ابتدای بلوار ابوذر جنب نمایندگی سایپا