سینما شهر
سینما مدرس (سرو) شهرضا سینما مدرس (سرو) شهرضا

سینما مدرس (سرو) شهرضا

معرفی سینما مدرس (سرو) شهرضا

این مجتمع در سال 1392 افتتاح و سینما در سال 1394 با اکران محمد رسول الله گشایش یافت.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
266 نفر

آدرس

خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، مجتمع فرهنگی شهید مدرس - ایستگاه اتوبوس پاسداران - شهدا، ایستگاه تاکسیرانی دانشگاه - شهدا