سینما شهر
سینما لاله نجف آباد سینما لاله نجف آباد

سینما لاله نجف آباد

معرفی سینما لاله نجف آباد

خیابان امام خمینی شرقی ایستگاه 22 بهمن- ایستگاه اتوبوس ۲۲ بهمن

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
316 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی شرقی ایستگاه 22 بهمن - ایستگاه اتوبوس 22 بهمن