سینما شهر
سینما فلسطین اصفهان سینما فلسطین اصفهان

سینما فلسطین اصفهان

معرفی سینما فلسطین اصفهان

این سینما( حافظ سابق) در سال 1340 با ظرفیت 700 نفر نزدیک به سبک سالن‌های ایتالیایی تاسیس شد. سالن این سینما در ابتدا روباز بود که طی بازسازی مسقف شد و در سال 1390 تعطیل شد. سینما فلسطین در سال 94 به بهمن سبز واگذار شد ، در پایان سال 1394 توسط این موسسه به طور کامل بازسازی و به شکلی مدرن با ظرفیت 506 صندلی بازگشایی گردید.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
529 نفر

آدرس

گذر فرهنگی چهارباغ عباسی جنب خیابان شیخ بهایی - مترو انقلاب، مترو امام حسین (گذر فرهنگی چهارباغ عباسی)