سینما شهر
سینما فرهنگ اردستان سینما فرهنگ اردستان

سینما فرهنگ اردستان

معرفی سینما فرهنگ اردستان

این سینما متعلق به اداره ارشاد می باشد.این سینما در آبان ماه 1385 افتتاح شده است قبل از این سالن چند منظوره استفاده می گردید.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
158 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی