سینما شهر
سینما بهمن کاشان سینما بهمن کاشان

سینما بهمن کاشان

معرفی سینما بهمن کاشان

این سینما در دهه 50 با نام (بیتا) آغاز به کار نمود و بعد از انقلاب به نام بهمن تغییر نام داد و در اختیار دادگستری کاشان قرار گرفت و از اوایل دهه 60 به حوزه هنری واگذار گردید . این سینما در سال 76 بازسازی و سه سالن با ظرفیت 800 صندلی به نام های بهمن، صبا و سپهر نام گذاری گردیده و در سال 86 بازسازی مجدد گردید و به سالنهای یک و دو و سه تغییر نام دادند.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
800 نفر

آدرس

میدان پانزده خرداد، ابتدای خیابان رجایی - ایستگاه اتوبوس پانزده خرداد