سینما شهر
سینما فرهنگ ایلام سینما فرهنگ ایلام

سینما فرهنگ ایلام

معرفی سینما فرهنگ ایلام

سینما فرهنگ ایلام در سال 1394 با یک سالن و با ظرفیت 220 نفر تاسیس شد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
220 نفر

آدرس

خیابان پیروزی، مجتمع بزرگ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام