سینما شهر
پردیس سینمایی میکامال کیش پردیس سینمایی میکامال کیش

پردیس سینمایی میکامال کیش

معرفی پردیس سینمایی میکامال کیش

هرمزگان - کیش - میدان آبشار - مجتمع تفریحی تجاری میکا مال - طبقه چهارم

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
341 نفر

آدرس

هرمزگان - کیش - میدان آبشار - مجتمع تفریحی تجاری میکا مال - طبقه چهارم