سینما شهر
سینما ستاره شهر بندرعباس سینما ستاره شهر بندرعباس

سینما ستاره شهر بندرعباس

معرفی سینما ستاره شهر بندرعباس

ین سینما در سال 1386 در محل سینما شهرزاد سابق ساخته و افتتاح گردید و پس از یک دوره جا به جایی در سال 1396 مجددا بازگشایی شد

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
222 نفر

آدرس

میدان 17 شهریور، مجتمع تجاری ستاره شهر، طبقه سوم، سینما ستاره شهر - ایستگاه اتوبوس دوهزار