سینما شهر
سینما ستاره جنوب بندرعباس سینما ستاره جنوب بندرعباس

سینما ستاره جنوب بندرعباس

معرفی سینما ستاره جنوب بندرعباس

سینما ستاره جنوب بندرعباس در سال 1373 با ظرفیت 207 نفر در شهر بندرعباس تاسیس شده است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
207 نفر

آدرس

بلوار طالقانی، مجتمع تفریحی تجاری ستاره جنوب، طبقه سوم - ایستگاه اتوبوس میدان ابوذر