سینما شهر
سینما بهمن آزادشهر سینما بهمن آزادشهر

سینما بهمن آزادشهر

معرفی سینما بهمن آزادشهر

این سینما که متعلق به حوزه هنری می‌باشد در سال ۱۳۴۵ با یک سالن تأسیس شده‌است. این سینما پس از یک دوره بازسازی در بهمن ماه 1389 مجددا بازگشایی شد .

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
338 نفر

آدرس

خیابان گرگان، روبروی کمیته امداد