سینما شهر
سینما طلوع فومن سینما طلوع فومن

سینما طلوع فومن

معرفی سینما طلوع فومن

این سینما همزمان با جشن تاج گذاری شاه وقت ایران درآبان سال ۱۳۴۶ با نام «تاج» که بعد از انقلاب به «طلوع» تغییرنام داد، با سالنی بزرگ ومجهز دردو طبقه و با گنجایش ۶۸5 نفر ساخته شد .

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
685 نفر

آدرس

میدان شهدا