سینما شهر
سینما دریا آستارا سینما دریا آستارا

سینما دریا آستارا

معرفی سینما دریا آستارا

خیابان امام خمینی

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
301 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی