سینما شهر
پردیس سینمایی شیراز مال شیراز پردیس سینمایی شیراز مال شیراز

پردیس سینمایی شیراز مال شیراز

معرفی پردیس سینمایی شیراز مال شیراز

شیراز بلوار ستارخان کنارگذر به سمت زرگری مجتمع تجاری شیراز مال طبقه دوم - ایستگاه اتوبوس بیمارستان خدادوست

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
237 نفر

آدرس

شیراز بلوار ستارخان کنارگذر به سمت زرگری مجتمع تجاری شیراز مال طبقه دوم - ایستگاه اتوبوس بیمارستان خدادوست