سینما شهر
سینما نخل لارستان سینما نخل لارستان

سینما نخل لارستان

معرفی سینما نخل لارستان

شهرستان لارستان. شهر جدید. بلوار دکتر دادمان روبروی جهادکشاورزی. مجتمع علمی فرهنگی ورزشی طوبی

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
223 نفر

آدرس

شهرستان لارستان. شهر جدید. بلوار دکتر دادمان روبروی جهادکشاورزی. مجتمع علمی فرهنگی ورزشی طوبی