سینما شهر
سینما مهر آباده سینما مهر آباده

سینما مهر آباده

معرفی سینما مهر آباده

فارس،آباده،خیابان خرمشهر،روبروی فرمانداری

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
450 نفر

آدرس

فارس،آباده،خیابان خرمشهر،روبروی فرمانداری