سینما شهر
سینما سعدی شیراز سینما سعدی شیراز

سینما سعدی شیراز

معرفی سینما سعدی شیراز

در سال ۱۳۳۹ سینما سعدی به عنوان یکی از لوکسترین سینماهای خاورمیانه در آن روزگار توسط علی اکبر یاسایی تاسیس شد و شروع به کار کرد گنجایش این سینما ۹۵۱ نفر است سینما سعدی همچنین دارای سینمای تابستانه می‌باشد.

درجه کیفی
ممتاز
ظرفیت کل
951 نفر

آدرس

خیابان قصرالدشت، چهارراه سینما سعدی