سینما شهر
سینما جوان داراب سینما جوان داراب

سینما جوان داراب

معرفی سینما جوان داراب

این سینما پس از تعطیلی چند ساله در سال 95 مجددا شروع به فعالیت نمود

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
240 نفر

آدرس

میدان سربداران