سینما شهر
سینما فرهنگیان تبریز سینما فرهنگیان تبریز

سینما فرهنگیان تبریز

معرفی سینما فرهنگیان تبریز

سینما فرهنگیان با نام سینما فرهنگ در سال 1349 شروع به فعالیت کرد و سپس به نام سینما فرهنگیان تغییر نام داد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
320 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی، بین چهارراه شریعتی، باغ گلستان، جنب دبیرستان فردوسی - ایستگاه BRT دبیرستان فردوسی، چهار راه شهناز