سینما شهر
سینما انقلاب پارس آباد سینما انقلاب پارس آباد

سینما انقلاب پارس آباد

معرفی سینما انقلاب پارس آباد

دومین سینمای غیر خصوصی استان اردبیل سینمای غیرفعال انقلاب پارس آباد به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان پس از اردبیل است، این سینما با درجه دو مطلوب توسط سازمان آب مغان در سال 53 احداث شده و 500 صندلی داشته است. سینما انقلاب که مالکیت آن در خال حاضر در اختیار شهرداری این شهرستان است.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
376 نفر

آدرس

پارس آباد، خیابان امام، میدان امام حسین