سینما شهر
پردیس سینمایی الهیه گرمدره پردیس سینمایی الهیه گرمدره

پردیس سینمایی الهیه گرمدره

معرفی پردیس سینمایی الهیه گرمدره

گرمدره، بلوار امیر اباد،نبش کوهک چهارم پاساژ الهیه،طبقه دوم

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
167 نفر

آدرس

گرمدره، بلوار امیر اباد،نبش کوهک چهارم پاساژ الهیه،طبقه دوم