سینما شهر
سینما هجرت کرج سینما هجرت کرج

سینما هجرت کرج

معرفی سینما هجرت کرج

این سینما سال 1347 توسط سه علاقمند به سینما به نامهای کمالی، اعتمادی، جمشیدخان افتتاح و اسم سینما حروف اول اسم این عزیزان " کاج " قرار داده شد .در سال 1359 به هجرت تغییر کرد ؛ سال 1379 سالن نصر بر روی خروجی سینما با ظرفیت 102 نفر ساخته شد.ظرفیت سینما هجرت بیش از 800 نفر می باشد.

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
2 سالن
ظرفیت کل
800 نفر

آدرس

خیابان تهران، روبروی پمپ بنزین - میدان کرج