سینما شهر
پردیس سینمایی پرندمال پردیس سینمایی پرندمال

پردیس سینمایی پرندمال

معرفی پردیس سینمایی پرندمال

شهرجدیدپرند،شمال فاز3،میدان چمران،بلوارعلامه مطهری ،پردیس سینمایی پرندمال

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
345 نفر

آدرس

شهرجدیدپرند،شمال فاز3،میدان چمران،بلوارعلامه مطهری ،پردیس سینمایی پرندمال