سینما شهر
پردیس سینمایی الهیه پردیس سینمایی الهیه

پردیس سینمایی الهیه

معرفی پردیس سینمایی الهیه

گرمدره، بلوار امیر اباد،نبش کوهک چهارم پاساژ الهیه،طبقه دوم

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
3 سالن
ظرفیت کل
167 نفر

آدرس

گرمدره، بلوار امیر اباد،نبش کوهک چهارم پاساژ الهیه،طبقه دوم